Academias de idiomas

Academias de idiomas
Imatge moviment

L’aprenentatge dels idiomes (per sort) ha canviat molt durant els últims anys. I no parlem de la introducció de les noves tecnologies (que també), sinó de les metodologies usades dins i fora de l’aula. Diccionaris on-line, aplicacions de traducció simultània, recursos lingüístics a ma de tothom i en infinitat de formats,…

AAprendre idiomes, des dels seus inicis, sempre s’ha diferenciat per respectar els ritmes, acomodar horaris i treballar en objectius reals, segons demanda. El nostre objectiu sempre ha estat posar per davant la comunicació oral, envoltar-nos de les expressions usades en l’actualitat i l’idioma del dia a dia. Ser capaços d’expressar verbalment i comprendre el màxim possible el llenguatge escollit.

Els ritmes canvien, les activitats extraescolars, els valors, la conciliació familiar, les jornades laborals,… I per descomptat, les escoles d’idiomes hem d’adaptar-nos, encaixar any rere any en les vides dels nostres clients.

Des de l’escola procurem que l’aprenentatge de l’idioma sigui natural, flexible, agradable, … quelcom que el nostre alumnat vulgui tenir present en el seu dia a dia.


Foto: fanjianhua – www.freepik.es